O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ

sv. Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středa 13. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Host: Karel Šprunk, moderuje Tomáš Machula

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Tomášova nauka o milosrdenství je předkládána jako podnět k úvahám v „roce milosrdenství“, jehož heslem je „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Milosrdenství jako vlastnost člověka je zajisté především věcí praktického jednání. Ale pro ty, kteří se snaží žít pro druhé lidi, je užitečné upřesnit si i teoreticky, co znamená jednat milosrdně. Svatý Tomáš Akvinský se věnuje tomuto tématu v druhé části Sumy, v traktátu o lásce. Dozvíme se, že k milosrdenství, které je jedním z účinků lásky, patří dobročinnost, částí dobročinnosti pak je almužna.Ta se však netýká jen tělesné, ale též duševní a duchovní nouze – je potřeba přispět bližnímu také radou, poučením a bratrským napomenutím. Milosrdenství v nauce svatého Tomáše tak dostává netušené rozměry…zobrazit ostatní akce