PROMLUVY O MODLITBĚ

PROMLUVY O MODLITBĚ

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středa 18. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Marie Pitterová OP

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

Kardinál Journet začíná svá duchovní cvičení krátkým „katechismem“, který se sestaven z učení Tomáše Akvinského o modlitbě. Poté obrací pohled posluchačů (a potažmo čtenářů) k modlitbě samotného Ježíše, tak jako je podána v evangeliu. Autor prochází různé evangelijní pasáže, v nichž se mluví o Ježíšově modlitbě nebo v nichž je modlitba nutným předpokladem jeho jednání. Vrcholem je pak Ježíšova velekněžská modlitba, v níž dominuje téma slávy, smutku a lásky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány Otčenáši, liturgické a kontemplativní modlitbě v našich životech. Přestože kniha nepodává systematické pojednání o modlitbě, vede k samotnému jejímu jádru – a tím je spojení s Ježíšem. Svět je spasen modlitbou Ježíšovou, k níž se můžeme svými modlitbami připojit s tím větší důvěrou, čím hlouběji do ní vnikneme.zobrazit ostatní akce