VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Bouma, Jan Houkal

Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

David Bouma je kněz královéhradecké diecéze, působí na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Hlavními oblastmi jeho intelektuálního zájmu jsou psychologie náboženství a křesťanská teologie, se zvláštním zaměřením na vztah mezi křesťanstvím a kritickou racionalitou.

Jan Houkal je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.zobrazit ostatní akce