MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Grundman OP a David Svoboda

Když věříme, že Bůh je vše-mohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Třeba i stvořit kámen, který neunese? A jak si vlastně vůbec můžeme být jisti tím, co o Bohu říkáme?

Ludvík Grundman OP dominikán, školní kaplan na Arcibiskupském gymnáziu.

Mgr. David Svoboda, PhD. působí jako odborný asistent na KTF UK. Zabývá se studiem středověké a raně novověké univerzitní filosofie, těžiště jeho práce spočívá v metafyzických problémech jako je ontologie relací, čísla, univerzálie, Boží vědění a svoboda tvorů, jednota, mereologie, problematika osoby. Zajímá se především o tomistickou myšlenkovou tradici a současný analytický tomismus a také se věnuje studiu jezuitské a scotistické myšlenkové tradice. Od roku 2002 pracuje ve FU AV ČR.zobrazit ostatní akce