CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. května 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

Benedikt Mohelník OP je řeholník, kněz a teolog, provinciál české dominikánské provincie. Přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Radek Tichý kněz, přednáší liturgiku na KTF UK.zobrazit ostatní akce