RADOST KÁZAT…

RADOST KÁZAT…

o umění kazatelském

Akce se uskutečnila ve středa 8. června 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Večera se zúčastní: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Błażej Matusiak OP, Dagmar Kopecká, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Pavla Sovová, Ivan Vyskočil

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Co spojuje tyto dva texty napříč věky? Především asi to, že ani jeden z nich nespatřuje jádro kazatelství v technice ani v prvořadém důrazu na obsah kázání. Humbert mnohem spíš objasňuje, co znamená být kazatelem po duchovní stránce. Irena Pulicarová se zaměřuje na kvalitu projevu a na sdělnost, na kterou pohlíží z psychosomatického hlediska. Nabízí i analýzy promluv několika současných českých kazatelů. Nad úryvky z těchto knih si položíme otázku, co dělat pro to, aby kázání bylo větší radostí pro ty, kdo kážou, i pro ty, kdo jim naslouchají.

Komponovaného večera se zúčastní:

Petr Beneš CSsR – redemptorista, kněz, znalec literatury.

Filip Boháč OP – dominikán, kněz.

Błażej Matusiak OP – dominikán, kněz, muzikolog. Večer doprovodí hudebními vstupy.

Dagmar Kopecká – redaktorka nakladatelství Krystal OP.

Benedikt Mohelník OP – kněz, provinciál České dominikánské provincie, vyučuje systematickou teologii na KTF UK.

Irena Pulicarová – redaktorka a moderátorka TV Noe, autorka disertace o kazatelském projevu, která vyšla knižně pod názvem K naplněnému sdělení.

Pavla Sovová – vyučuje hlasovou výchovu a rétoriku.

Ivan Vyskočil (*1929) – spisovatel, divadelník, psycholog, tvůrce disciplíny dialogické jednání.zobrazit ostatní akce