U MOSTA SLÚŽITI

U MOSTA SLÚŽITI

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. září 2016 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

Čtvrtek 29. září, 9–12 h

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

Viliam Štefan DÓCI OP (Řím, Historický institut dominikánského řádu)
Dominikánská odpověď na potřeby člověka a církve

Josef ŽEMLIČKA (Historický ústav AV ČR)
Dominikáni a počátky měst v českých zemích

Dušan FOLTÝN (Centrum medievistických studií)
Etapizace vzniku sítě dominikánských konventů v českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

Eva DOLEŽALOVÁ (Historický ústav AV ČR) Dominikáni v českých městech vrcholného středověku

Gabriel HUNČAGA OP (Slovensko, Žilina)
Dominikáni a středověká generální studia

Efrem JINDRÁČEK OP (Řím, Papežská univerzita sv. Tomáše Ak.; Filosofický ústav AV ČR)
První dominikáni na pražské univerzitě 1347–1419

Čtvrtek 29. září, 14–17 h

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

Jan HAVRDA, Anna ŽĎÁRSKÁ (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze), Miroslav KOVÁŘ (Praha)
Výsledky archeologického a stavebně historického výzkumu konventu sv. Klimenta na Starém Městě pražském

Anna BOJĘŚ-BIEŁASIK, Marcin SZYMA (Polsko, Instytut dějin umění University Jagiellońského v Krakově)
Stavební vývoj dominikánského konventu v Krakově ve středověku

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

Petr SOMMER (Centrum medievistických studií)
Shrnutí výsledků výzkumu dominikánského konventu v Berouně

Miroslav KOVÁŘ (Praha)
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů v Čechách

David MERTA, Marek PEŠKA (Archaia Brno, o.p.s.), Dalibor PRIX (Ústav dějin umění AV ČR)
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů na Moravě a ve Slezsku

17.40 Nešpory v kostele sv. Jiljí
18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

Pořádá
Česká dominikánská provincie
Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha

Pod záštitou
Daniela HERMANA, ministra kultury
Dominika kard. DUKY OP, arcibiskupa pražského
Tomáše ZIMY, rektora UK
Jiřího DRAHOŠE, předsedy AV ČR
Jana WOLFA, radního hl. m. Prahyzobrazit ostatní akce