U MOSTA SLÚŽITI (2)

U MOSTA SLÚŽITI (2)

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

Akce se uskutečnila v pátek 30. září 2016 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

.

Pátek 30. září, 9–12 h

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

Tomáš ČERNUŠÁK (Moravský zemský archiv v Brně)
Dominikánky v českých zemích ve středověku

Klára MEZIHORÁKOVÁ (Ústav dějin umění AV ČR)
Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích

Vojtěch SEMERÁD (Collegium Marianum)
Graduál Mistra Václava

Błażej MATUSIAK OP (Praha)
Traktát o hudbě Jeronýma Moravského

Pátek 30. září, 14–17 h

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

Jan ROYT (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Anny na Starém Městě pražském
Výklad bude probíhat přímo v kostele sv. Anny

Prohlídka kláštera U sv. Anny
Nešpory v kostele sv. Anny

18.30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

Pořádá
Česká dominikánská provincie
Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha

Pod záštitou
Daniela HERMANA, ministra kultury
Dominika kard. DUKY OP, arcibiskupa pražského
Tomáše ZIMY, rektora UK
Jiřího DRAHOŠE, předsedy AV ČR
Jana WOLFA, radního hl. m. Prahyzobrazit ostatní akce