MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. října 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Monika Mitášová, Michal Kohout. Moderuje Pavla Melková.

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?

Monika Mitášová – zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působí v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, přednáší na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci.

Michal Kohout – architekt a vysokoškolský pedagog. Má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb. Působí jako pedagog na fakultě architektury ČVUT. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.

Pavla Melková – architektka, ředitelka sekce veřejného prostoru IPR, vysokoškolská pedagožka, držitelka řady cen, např. hlavní ceny Grand prix architektury 2012, autorka několika knih, např. Prožívat architekturu, Praha 2013zobrazit ostatní akce