ČEMU SE UČIT OD LUTHERA?

ČEMU SE UČIT OD LUTHERA?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ľubomír Batka, Ľubomír Žák. Moderuje Ondřej Salvet.

Od bouřlivých sporů dospěl vztah katolické a lutherské teologie k dialogu, který dosáhl pozoruhodných výsledků, ale paradoxně málokoho zajímá. Přesto se bez poctivého teologického dialogu ekumenické hnutí neobejde, protože snaha o smíření nemůže vést k rezignaci na hledání pravdy.

V čem nachází současná katolická teologie styčné body s Lutherem a kde naopak zůstávají nepřekonatelné rozdíly? Zabývá se ekumenický dialog pouze historickými rozpory, anebo vznikají také nové sporné otázky? Může být inspirativní Lutherova teologie pro katolíky a katolická teologie zase pro reformované křesťany?

Ľubomír Batka – teolog, děkan bratislavské evangelické bohoslovecké fakulty. Věnuje se teologii Martina Luthera, evangelické teologii a bioetice. Je autorem řady monografií a spolueditorem Oxford Handbook of Martin Luthers Theology (2014).

Ľubomír Žák – teolog, profesor na Lateránské univerzitě v Římě. Zabývá se dějinami teologie, teologickou epistemologií a fundamentální teologií. Věnuje se též studiu ruské filosofie, pravoslavné teologie a teologie Martina Luthera. Je vedoucím mezinárodního katolicko–luteránskeho studijního projektu „Témata fundamentální teologie v ekumenické perspektivě“.

Ondřej Salvet – kněz, farář v Praze-Kolodějích, vyučující na KTF UK.zobrazit ostatní akce