O VĚČNÉ BLAŽENOSTI

O VĚČNÉ BLAŽENOSTI

sv. Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středa 9. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje Tomáš Machula

Věčná blaženost není jen zajímavý teologický koncept, je to otázka života – nebo smrti. Otázka po cíli našeho života, po smyslu každého našeho činu, myšlenky, slova či utrpení. Má náš život skutečně cíl? Zaměřujeme k němu vědomě své kroky?

Tomáš Machula překladatel tohoto svazku Teologické sumy (a řady dalších). Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, věnuje se především etice a středověké filosofii.zobrazit ostatní akce