PRO KRÁLE KRÁLŮ

PRO KRÁLE KRÁLŮ

Hudební zamyšlení v adventu.

Akce se uskutečnila ve středa 30. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. Bach napsal svou kantátu č. 61 pro bohoslužbu, která zahajovala advent ve Výmaru v r. 1714. Z úryvku knihy Apokalypsy, z básně sv. Ambrože a z francouzského královského ceremoniálu Bach sestavil nové dílo: hudbu pro příchod Ježíše, Krále králů. I tentokrát, po 298 letech, nás uvede kantáta č. 61 do doby adventní.

Hudebními ukázkami a celým večerem bude provázet fr. Błažej Matusiak OP.

Błażej Matusiak OP – dominikán, kněz, muzikolog.zobrazit ostatní akce