ANDĚL VELKÉ RADY

ANDĚL VELKÉ RADY

Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

Akce se uskutečnila ve středa 23. listopadu 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

Adrian Schenker OP – dominikán, starozákoník, emeritní profesor univerzity ve Fribourgu ve Švýcarsku.

Překlad z angličtiny bude zajištěn.

Zveme vás také na další přednášky Adriana Schenkera OP:

Proč je na světě mnoho náboženství? Teologie náboženství ve Starém zákoně

23. listopadu od 9.15 hod. u mnišek dominikánek, Lysolajské údolí 106/21

Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1–10

23. listopadu od 16.00 hod. ve foyer barokního refektáře, vstup Jilská 7azobrazit ostatní akce