KÁZÁNÍ PRO DOBU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

KÁZÁNÍ PRO DOBU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

Sv. Bernard z Clairvaux

Akce se uskutečnila ve středa 14. prosince 2016 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

moderuje Markéta Koronthályová

Kázání svatého Bernarda jsou vášnivou sondou do hlubin lidské duše, stejně jako do hlubiny trinitárního tajemství. Středověká exegeze v promluvách svatého Bernarda nám připomene, jak svou duši formovat Písmem.

–––zobrazit ostatní akce