BRATR DOMINIK

BRATR DOMINIK

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Měl ho čekat klidný, tichý, usebraný život vzdělaného kanovníka. Místo toho se ocitl ve víru jednoho z nejkrvavějších střetů, jaké středověk na evropské půdě zažil. Po léta denně riskoval život, aby se nakonec stal zakladatelem řádu, jehož členové proměnili duchovní a intelektuální podobu Evropy. Kdo vlastně byl a co všechno vykonal muž, jenž se pro nás stal svatým Dominikem?

Bratr Dominik je dobrodružný román pro mládež a dospělé. V barvitých scénách rytířských bitev, dobývání hradů a učených universitních disputací uvádí čtenáře do dramatického průběhu křížové výpravy proti albigenským. Opírá se o bohatou dokumentaci, dobové kroniky a znalost krajin jihofrancouzských krajů Provence a Languedoc, kde se děj odehrává. Kromě napínavého děje čtenáře obohatí i historické poznatky z doby, jejíž problémy a otázky nejsou vzdálené těm našim.

V rámci večera představí Oldřich Selucký svou novou knihu a uvede nás do kontextu doby. Fr. Hyacint obraz doplní současným pohledem jednoho z Dominikových mladých následovníků.

Oldřich Selucký – spisovatel, scenárista, malíř a ilustrátor, autor knihy Bratr Dominik

Hyacint Ullman OP – dominikán, novokněz, školní kaplan na Arcibiskupském gymnáziu v Prazezobrazit ostatní akce