DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI

DEVĚT TVÁŘÍ DOMINIKÁNSKÉ SVATOSTI

Guy Bedouelle

Akce se uskutečnila ve středa 11. ledna 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Devět světců, devět následovníků svatého Dominika, devět ctností potřebných pro hlásání evangelia. Můžeme se dnes inspirovat příkladem apoštolských darů, které měl Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Fra Angeliko nebo Petr Veronský?

Debatu čtenářů moderuje fr. Benedikt Mohelník OP.

–––zobrazit ostatní akce