NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ?

NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ?

o charakteru mše svaté

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. února 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Radek Tichý, Benedikt Mohelník OP.

Co to znamená, když mluvíme o obětním charakteru mše svaté? Lze ji charakterizovat i jinak? Jakým způsobem se slavení eucharistie vztahuje k jediné velikonoční oběti Ježíše Krista na kříži? Jak to konkrétně projevuje ve slavení liturgie? Změnilo se chápání této otázky v souvislosti s pokoncilní liturgickou reformou?

Tímto večerem začínáme nový cyklus rozprav o liturgii, ve kterém se budeme zabývat některými kritizovanými aspekty liturgické reformy po druhém vatikánském koncilu. Prvotním smyslem debat není tuto kritiku vyvracet, ale spíše se do hloubky zamyslet nad otázkami, které vyvolává.

Benedikt Mohelník OP je řeholník, kněz a teolog, provinciál české dominikánské provincie. Přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Radek Tichý kněz, přednáší liturgiku na KTF UK.zobrazit ostatní akce