KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

KRLEŠ, KRLEŠ, KRLEŠ

o jazyce liturgie

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Vopřada, Ondřej Koupil

Zavedení národních jazyků do liturgie s sebou přineslo nové otázky: Máme při liturgii mluvit, běžným, srozumitelným jazykem, nebo slavená tajemství spásy vyžadují specifický posvátný jazyk? Na jaké problémy narážíme při překladu liturgických textů? Je pro náš život z víry důležité, abychom liturgickým textům rozuměli? Nevyplývá důraz na srozumitelnost z příliš racionalistického pojetí liturgie, které nenechává prostor pro tajemství?

Ondřej Koupil je klasický filolog, bohemista a typograf. V benediktinském klášteře v Břevnově je editorem knižní řady Pietas benedictina. Překládá z latiny, zabývá se gramatikami češtiny v 16.–19. století. Podílel se na reedici Českého misálu z roku 2015.

David Vopřada je kněz, patrolog, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.zobrazit ostatní akce