OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

OBRAZ JAKO PROSTOR, PROSTOR JAKO OBRAZ?

Akce se uskutečnila ve středa 29. března 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavla Melková, Michal Škoda. Moderuje Norbert Schmidt.

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architektka, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích.

Budeme se autorů ptát, jaká témata je dnes nejvíce zajímají, jakým aktuálním úkolům se právě věnují a kde spatřují akutní problematické momenty u daného tématu.

Pokusíme se také alespoň trochu rozkrýt vztah mezi uměním, prostorem, jeho tvůrcem a divákem. Pokusíme se formulovat jaké možnosti tato “mezioborová interakce” může jednotlivému člověku nabízet. Stranou samozřejmě nezůstane ani široká společenská relevance uměleckého díla: Veřejný prostor, péče o veřejnou debatu je totiž dalším společným jmenovatelem obou autorů.

U příležitosti debatního setkání bude v prostoru foyeru D8 krátkodobě instalován jeden Škodův obraz, a to nejen jako připomínka, že ani sebelepší publikace setkání s uměleckým dílem tváří v tvář nenahradí.zobrazit ostatní akce