ČELEM – ALE KTERÝM SMĚREM?

ČELEM – ALE KTERÝM SMĚREM?

o orientaci a uspořádání liturgického prostoru

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. května 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Kopeček, Norbert Schmidt

Oltáře „čelem k lidu“ jsou vedle zavedení národních jazyků nejvýraznějším projevem pokoncilní liturgické reformy. Odkud se tato změna vzala? Představuje opravdu návrat k původní praxi církve? A pokud se budeme ptát více do hloubky: jakou roli hraje v liturgii prostor, pohyb a směr? S jakými přístupy a uspořádáními liturgického prostoru se můžeme setkat v minulosti i v současnosti?

Pavel Kopeček je kněz, farář v Podolí u Brna a odborný asistent na CMTF UP v Olomouci. Zabývá se liturgikou, sakrální architekturou a liturgickým uměním.

Norbert Schmidt je architekt a redaktor revue Salve. Vede Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze.zobrazit ostatní akce