HLOUBKA HLOUBKU VOLÁ

HLOUBKA HLOUBKU VOLÁ

Člověk je schopen Boha

Akce se uskutečnila ve středa 18. října 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Co znamená tvrzení, že člověk je „schopen“ Boha? Jsme vůbec schopni jej skutečně poznávat? Jak chápat snahy o „důkaz“ Boží existence a jakou hodnotu jim připisovat? Nesvědčí různost náboženství či současná nesamozřejmost víry spíše o tom, že Bůh je výsledkem našich představ a projekcí? První večer debat o víře bude věnován přirozené teologii, takže budeme muset zabrousit do filosofie.

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Filip Boháč OP.

Probírat budeme témata, o nichž se zmiňuje Katechismus katolické církve ve článcích 27–49.zobrazit ostatní akce