NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT

NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT

Bůh se zjevuje člověku

Akce se uskutečnila ve středa 1. listopadu 2017 ve 20.00 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Lidské poznání Boha je omezené, a proto se nám Bůh zjevuje v dějinách spásy. Proč tomu tak je a co z toho plyne? Jak si můžeme být jisti autenticitou zjevení? A co jiná náboženství?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Metoděj Němec OP.

Na první večer o možnosti a mezích přirozeného poznání Boha následuje kapitola katechismu „Bůh se zjevuje člověku" (články 50–73).zobrazit ostatní akce