SETRVÁVALI V APOŠTOLSKÉM UČENÍ

SETRVÁVALI V APOŠTOLSKÉM UČENÍ

Předávání zjevení: Písmo a tradice

Akce se uskutečnila ve středa 15. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jakým způsobem se Boží zjevení v Kristu dostává až k nám? Jaký je vztah Písma svatého a tradice? Je církev „vlastníkem“ neměnné pravdy?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

Katechismus katolické církve, články 74–141.zobrazit ostatní akce