VÍRA HORY PŘENÁŠÍ

VÍRA HORY PŘENÁŠÍ

Charakteristické rysy víry

Akce se uskutečnila ve středa 20. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Víra je bytostně osobní úkon – nač tedy potřebujeme církev? Jaký je vztah mezi věřím a věříme? Věříme v Boha, nebo v nějaký seznam pravd víry?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

Katechismus katolické církve, články 153–184.zobrazit ostatní akce