HLAS PÁNĚ TŘÍŠTÍ CEDRY

HLAS PÁNĚ TŘÍŠTÍ CEDRY

Boží všemohoucnost

Akce se uskutečnila ve středa 21. února 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Když je Bůh všemohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Nevychází toto tvrzení spíše z obrazu orientálního despoty než milujícího Boha? A co Boží všemohoucnost tváří v tvář zlu?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

Katechismus katolické církve, články 268–278.zobrazit ostatní akce