JEHO SLOVEM VŠECHNO POVSTALO

JEHO SLOVEM VŠECHNO POVSTALO

Bůh Stvořitel

Akce se uskutečnila ve středa 7. března 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak chápat biblický příběh o stvoření? Co vypovídá a co nevypovídá o původu a smyslu světa okolo nás? Čím se liší od jiných příběhů a teorií po původu světa? A proč Bůh vůbec stvořil svět?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Metoděj Němec OP.

Katechismus katolické církve, články 279–301.zobrazit ostatní akce