V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ

V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ

Následky dědičného hříchu

Akce se uskutečnila ve středa 16. května 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Je možné vykládat všechno zlo a utrpení na světě jako následek hříchu prvních lidí? Jak vůbec může být hřích dědičný? Proč máme být trestáni za něco, co jsme nespáchali? Jak se takový výklad může srovnávat s Boží spravedlností?

Táží se Alžběta Kameníková a Magdaléna Stodolová, odpovídá Filip Boháč OP.

Katechismus katolické církve, články 402–421.zobrazit ostatní akce