NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

Kristovo poznání a vůle

Akce se uskutečnila v úterý 16. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Když Slovo na sebe vzalo lidskou přirozenost, patří k ní i lidský rozum a svobodná vůle. Přesto Ježíš neztratil nic ze svého božství. Jak se ale jeho božská a lidská stránka mohly spojit v jedné osobě? Jak jde dohromady Boží vševědoucnost a omezenost lidského poznání? Mohl si Pán Ježíš zvolit zlo?

Táže se Martin Novák, odpovídá Kliment Mikulka OP.

Katechismus katolické církve, články 470–483.zobrazit ostatní akce