ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

Bohorodička

Akce se uskutečnila v úterý 30. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Proč Bůh potřeboval ženu, aby se mohl vtělit? Je Panna Maria pouhou náhradní matkou? V jakém smyslu můžeme mluvit o Marii jako o Matce Boží, Matce Stvořitelově a podobně? Jaká je role Ducha svatého ve vtělení?

Táže se Julie Stodolová, odpovídá Benedikt Mohelník OP.

Katechismus katolické církve, články 484–511.zobrazit ostatní akce