PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

Servais Pinckaers

Akce se uskutečnila ve středa 9. ledna 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Zpět k morálce Nového zákona, zpět k blahoslavenstvím – tak by se dalo stručně charakterizovat poselství této knihy, která zahájila proces „obnovy katolické morálky“ na teologických učilištích. Podobnou obnovou by však měl projít každý křesťan, než začne zpytovat své svědomí.

Moderuje Lukáš Fošumzobrazit ostatní akce