INSPIRACE ZVENČÍ?

INSPIRACE ZVENČÍ?

Současné umění v kontextu liturgie a spirituality

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Přednáška s debatou

Host: Guido Schlimbach

Stanici umění svatého Petra v Kolíně nad Rýnem není třeba českému publiku představovat. Tamní práci se současným uměním již několikrát v Praze představoval sám její zakladatel jezuita Friedhelm Mennekes. V češtině dokonce vyšla i jeho kniha Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele (Triáda 2013). Pater Mennekes ale v Kolíně už od roku 2008 nepůsobí, nicméně umělecké intervence pokračují díky malému týmu kurátorů úspěšně dál. Co se za těch posledních deset let stalo? Jak se v mezičase rozvinul výstavní program?  A jak se dnes – navíc ve značně pozměněném společenském kontextu – u sv. Petra přemýšlí o vztahu spirituality, prostoru a umění? Na tyto a mnohé další otázky v přednášce a následné debatě odpoví Guido Schlimbach, který po Pateru Mennekesovi převzal štafetu a už víc jak deset let vede toto světoznámé duchovní místo dialogu současného umění, hudby a liturgie.

Dr. Guido Schlimbach (* 1966) vystudoval katolickou teologii na univerzitách v Bonnu a ve Vídni a také sociální práce na Katolické vysoké škole v Kolíně nad Rýnem. Od roku 1998 pracuje jako tiskový mluvčí u zemské centrály Severního Porýní-Vestfálska pro pomoc lidem postiženým AIDS (Aidshilfe NRW). Od roku 2000 působí také jako teolog a žádaný zprostředkovatel umění. Již několik let umělecky vede Stanici umění svatého Petra v Kolíně nad Rýnem, nicméně působí i jinde jako svobodný kurátor a autor mnoha publikací. Především ve své domovské Stanici umění svatého Petra a také v kolínském arcidiecézním Muzeu umění Kolumba nabízí pravidelné debaty k tématu víry, teologie a umění. V roce 2009 promoval prací o vztahu církve a umění (Für einen lange währenden Augenblick. Die Kunst-Station Sankt Peter Köln im Spannungsfeld von Religion und Kunst, Regensburg 2009) a od roku vyučuje na Institutu církevní hudby na Vysoké škole liturgiky Roberta Schumanna v Düsseldorfu.

Konsekutivní překlad z němčiny bude zajištěn.

Pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UKzobrazit ostatní akce