DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA

DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA

Dramatická a rozporuplná epizoda ve vývoji českých zemí z pohledu literární i obecné historie.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: doc. Jaroslav Med, doc. Jaroslav Šebek

Existence českých zemí v rámci Česko-Slovenské republiky dosud vyvolává ostré polemiky mezi stoupenci různých ideových směrů, mnohdy však postavené na velmi chatrném historickém poznání. Jaká byla realita této tzv. druhé republiky a co jsou tradované mýty? Jaké postavení měla katolická církev a jakou roli sehrály katolické intelektuální a kulturní elity?

Přestože druhá republika trvala pouhých 167 dní (od 1. října 1938 do 15. března 1939), nelze její historii oddělit od předchozího československého dvacetiletí. Dlouhodobé ideové a politické spory, sociální a nacionální napětí však celonárodní trauma z důsledků mnichovské dohody zdramatizovalo. Kořeny řady problémů v době „národní katastrofy“ vystoupily do popředí. Kromě apelu na semknutí národa a návrat k starobylým národním a duchovním tradicím se zejména v prvních pomnichovských týdnech začali hledat viníci, přičemž zde silně zazníval hlas katolických publicistů a umělců. Při narůstající agresivitě nacistického Německa však od počátku roku 1939 došlo v jejich řadách k rychlému vystřízlivění a v naprosté většině se od té doby plně nasadili ve službě ohroženému národnímu společenství.

Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (* 1932) je literárním historikem, vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přednáší českou a světovou literaturu na KTF UK. Zabývá se především českou spirituálně orientovanou poezií a prózou 20. století. Je editorem děl např. Jana Zahradníčka či Bohuslava Reynka a autorem monografie o Viktoru Dykovi (1988), knihy esejistických portrétů Spisovatelé ve stínu (1993, rozšíř. 2004), souboru studií Od skepse k naději (2006) a naposledy monografie Literární život ve stínu Mnichova, 1938–1939 (2010).

Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. (* 1970) je historikem, vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematikou antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF MU v Brně, je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a národem (2006) o vývoji sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Československu.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce