Dominikánská 8

Place of Education and Culture at the Priory of St. Giles invites you to educational and cultural programmes held in the Prague Dominican Priory.

Education and Culture – Tradition and Present – Truth and Dialogue – Quality and Availability – these are the cornerstones on which we build our activities.

Follow news on these pages or let us send them to you.

DIASPORA

DIASPORA

čtvrtek 21. března 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tématický okruh (cyklus): Revue Salve

Hosté: Julia Knop, Benedikt Kranemann. Moderuje Norbert Schmidt.

V zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

zobrazit podrobnosti
TOMÁŠ VALENA

TOMÁŠ VALENA

středa 3. dubna 2019 v 18.00 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Leon Marc, Josef Pleskot, Jörg Stabenow.

Vzpomínkový večer připomene osobnost nedávno zesnulého architekta a teoretika architektury Tomáše Valeny, profesora Hochschule für angewandte Wissenschaften v Mnichově, autora řady publikací a spoluautora legendární výstavy Josefa Plečnika na Pražském hradě v roce 1996.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

Debatní večer a autorské čtení

čtvrtek 4. dubna 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Kamil Bouška, Vít Janota, Karel Škrabal. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce